ارتباط با ما

نشانی دفتر:
تهران، خیابان دکتر شریعتی، جنب شهرداری منطقه ۳، خیابان کوشا، میدان معتمدنژاد (جوانان سابق)، پلاک ۵

شماره دفتر: 11– 02126402606

شماره فکس: 02122229577

کد پستی: 1544846811

بانک ملی
شماره کارت: 6037991199524004
شماره حساب: 100710810707072000
شماره شبا: IR150780100710810707072222

بانک آینده
شماره کارت: 6362147010007159
شماره حساب: 0202819676002
شماره شبا: IR720620000000202819676002

بانک خاورمیانه
شماره کارت: 5859477010015510
شماره حساب: 1007110407070772194
شماره شبا: IR240780100711040707072194

کد دستوری USSD
# 2606 * 780 *

اپلیکیشن همراه کارت
www.hamrahcard.ir