دوباره می‌سازمت وطن – زلزله کرمانشاه

جامعه یاوری فرهنگی به واسطه ماموریت سازمانی و نیکوکارانه‌ای که دارد، در راستای ایفای نقش مردم نهاد خود کمپین « دوباره می‌سازمت وطن » را در جهت بازسازی مدارس زلزله زده کرمانشاه در سال 1396 اجرا نموده است.