یاری‌رسانی به هموطنان سیل دیده سیستان و بلوچستان

 

زمستان سال 1398 در« سیستان و بلوچستان » سیل آمد و دار و ندار عزیزان محروم این منطقه را بلعید و ویرانی‌های زیادی را به جا گذاشت.
این حجم آب در مناطق مختلف این استان روستا‌ها را در محاصره گرفته و باخبریم که منطقه کنارک و زرآباد زیرآب هستند و جا‌هایی که در محاصره سیل نیستند نیز راه‌های ارتباطی آنها قطع شده است.

بر اساس وظیفه ذاتی خود به دنبال راهکارهای مناسب برای کمک‌رسانی به این عزیزان بودیم که کمپین « یاری‌رسانی به سیل دیدگان سیستان و بلوچستان » را برگزار کردیم.