ساختار سازمانی

از مهر ماه سال 1398 جامعه یاوری فرهنگی تحت مدیریت و نظارت هیات مدیره جدید با ریاست « آقای مهندس همایون حاجی‌خانی » به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در ادامه اطلاعات مربوط به سمت اعضای هیات مدیره جدید جامعه یاوری فرهنگی را مشاهده می‌فرمایید.

همایون حاجی خانی
رئیس و عضو
هیات مدیره

سید حسن حسینی‌پور
نائب رئیس و عضو
هیات مدیره

محمد مهدی فنایی
خزانه دار و عضو
هیات مدیره

مهدی متحدان
عضو
هیات مدیره

شهین دخت خوارزمی
عضو
هیات مدیره

مهران صادقی
عضو
هیات مدیره

آراسب احمدیان
عضو
هیات مدیره

عباس خالصی
عضو علی البدل
هیات مدیره

علی اکبر جلالی
عضو علی البدل
هیات مدیره

حمید گرامی
بازرس
هیات مدیره

سید جعفر مرعشی‌
بازرس علی البدل
هیات مدیره