اخبار یاوری

موسسه خیریه جامعه یاوری فرهنگی، بر پایه صداقت، اعتماد، احترام و مشارکت بنا شده است و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا در راستای این اصول گام برداشته، اعتماد شما یاوران عزیز را به دست آوریم و در این چارچوب‌ها، بهترین کمک‌ها خود را ارائه دهیم.