فعالیت‌های یاوری

فعالیت‌های جامعه یاوری فرهنگی در دو حوزه مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری متمرکز است.

تاکنون بیش از 1000 مدرسه در 24 استان کشور ساخته و در کنار آن با برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان و دانش آموزان، تجهیز مدارس و کتابخانه‌ها، برگزاری طرح‌های آواورزی و الفباورزی، با من بخوان، تولید محتوای آموزشی و… سعی در ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق کم برخوردار کشور دارد.