انتشارات و کتاب‌های یاوری

جامعه یاوری فرهنگی در کنار فعالیت‌های مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری، به انتشار کتاب‌ نیز می‌پردازد؛ کتاب‌هایی که با همراهی و همکاری انتشارات دستان منتشر می‌شوند و تمام عواید حاصل از فروش آنها صرف مدرسه‌سازی و رفع نیازهای آموزشی کودکان ایران در گوشه و کنار این مرز و بوم خواهد شد.

همچنین یاوری برای ارائه گزارش عملکرد خود نشریاتی را در قالب مجله و گزارش منتشر می‌کند. چنانچه مشترک این نشریات نیستید می‌توانید با ما تماس بگیرید و درخواست اشتراک کنید. این اشتراک رایگان است و نشریات ما به نشانی ذکر شده از سوی شما پست می‌شوند.