حامیان و یاوران

وجود شما یاوران گرامی، گرما بخش دل‌های کودکان این مرز و بوم است. شما بزرگترین سرمایه‌های ما هستید که با همکاری و حمایت‌های خود به یاوَری، یاری‌رسان دانش‌آموزان کم برخوردار میهن عزیزمان هستند. بیابید شما هم با جامعه ياوری فرهنگی همراه شوید تا بتوانیم دست در دست هم، قدمی بزرگ برای آینده بچه‌های ایران برداریم. ياوری و عشق یعنی به هیچ نگاهی جز نگاه رضايت قلبی نیازمند نیستيم.

امروز ياور باشیم، شاید فردا نباشیم.

ياور که باشیم چشم‌هایمان پر می‌شود از حس خوب آرامش.

ياور که باشیم کویر به حرمت قلب‌هایمان دریا می‌شود.

ياوری یک نیاز، نیازی برای آدم گمشده امروز

ياوری یک انتخاب است.

دوست داشتن حرمت است، منفعت نیست.

خلوﺹ است، رنگارنگ شدن نیست.

صفای دل است و بلاهت نیست.

دوست داشتن را دوست بداریم.

بی ریا، پاک و با تمام وجود…

لا‌یق مهربانی باشیم…

دیوارها، مرزها، کتاب‌ها، زمین و زمان، همه برای این هستند که ما ارزش دوست داشتن را بفهمیم…

سال‌ها سعی کرديم مهربان باشيم و عشق و دوستی را به « جامعه یاوری فرهنگی » تزریق کنيم و شاید توانسته باشيم آوای مرغ عشق و سفیر محبت و دوستی بینمان باشيم. برایتان بهترین‌ها را از پروردگارمان که مهربان است می‌خواهيم. ما باید به این اعتقاد برسیم که این خود ما هستیم که می‌توانیم به همه کمک کنیم و ایمان داشته باشیم که هر فعالیت و تلاش مثبت و خیر خواهانه‌ای خواسته و یا ناخواسته به جامعه و خودِ ما باز می‌گردد.