شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری سازمانی است مردم نهاد که در راستای توانمندسازی و هماهنگی سمن‌ها و موسسات خیریه با اخذ مجوز – به عنوان اولین شبکه ملی سمن‌ها – از وزارت کشور تشکیل شده است.
جامعه یاوری فرهنگی نیز از ابتدای مسیر همراه این تیم بوده و اکنون نیز به عنوان عضو هیات مدیره این شبکه انجام وظیفه می‌نمایم.

دستور این جلسه بررسی فعالیت‌های شبکه و یافتن روش‌های جدیدی برای اثربخش‌تر کردن این فعالیت‌ها بود.
اعضای هیات مدیره شبکه همگی خود نمایندگان سمن‌های مختلف می‌باشند.

🔻سمن‌هایی که در این جلسه حضور داشتند عبارت بودند از :
موسسه خیریه ابرار (آقای مهندس خامنوی)،
موسسه بنیاد کودک (سرکار خانم دادخواه)،
موسسه کانون اسلامی انصار (آقای علیرضا جابر انصاری)،
موسسه رحمان (آقای پیمان مغازه)،
مدیرعامل شبکه و نماینده موسسه بنیاد کارآفرینی زنان و جوانان (سرکار خانم فیروزه صابر)،
موسسه خانه خورشید (سرکار خانم ارشد)،
سرکار خانم دکتر تهرانی (مشاور شبکه)،
موسسه فاطمه الزهرا (آقای اشعری)،
موسسه جامعه یاوری فرهنگی (جناب آقای مهندس درمان).

 

📍 استان تهران، دفتر جامعه یاوری فرهنگی

🗓 تاریخ: ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸