برین رواق زبرجد نوشته اند  به زر

که جز نکویی  اهل کَرَم نخواهد ماند

 

این مدرسه در استان كهگيلويه و بويراحمد، شهرستان بويراحمد، روستای چات باريك، آماده بهره برداری می‌باشد و به امید خدا با آغاز سال تحصیلی جدید مورد استفاده دانش‌آموزان عزیز این منطقه قرار خواهد گرفت.

بانی محترم، یاور گرامی؛ جناب آقای حسن متقیان

نسل آینده این سرزمین خود را مدیون فرهنگ پرورانی فهیم و خیر اندیشانی دور اندیش بسان حضرتعالی می‌داند، که با ایثار هستی و بذل دارایی خویش در امر مقدس مدرسه سازی گامی موثر در محرومیت زدایی و بالندگی و توسعه علم و فرهنگ این دیار برداشته‌اید.

  • طرح شماره 929 جامعه ياوری فرهنگی
  • استان كهگيلويه و بويراحمد، شهرستان بويراحمد، روستای چات باريك

تاریخ: 10 آبان‌ماه 1399