نیت قربانی

در ایران رسم است که به شکرانه نعمت‌های خداوند، دفع بلا، یا مناسبت‌هایی مثل عروسی، بازگشت مسافر از سفر، خرید خانه یا اتومبیل و برای سلامت فرزندان و بستگان قربانی انجام شود.
گوشت حیوان ذبح شده معمولا میان همسایگان و دوستان که شاید از طبقه نیازمند هم نباشند، تقسیم می‌شود. اما چه بهتر که این گوشت، در سفره کسانی قرار گیرد که گاهی برای ماه‌ها طعم آن را نمی‌چشند و خرید کمترین مقدار گوشت هم برای آنها میسر نیست.

از سوی دیگر، خرید حیوانی به نیت قربانی، یافتن فضای مناسب برای ذبح، مشکلات دفع امعاء و احشاء و شاید مهم‌تر از همه، شناسایی نیازمندان واقعی موضوعاتی هستند که در فضای شهرنشینی، برای بسیاری از افراد دشوار است.

به همین بهانه، جامعه یاوَری فرهنگی طرح « نیت قربانی » را اجرا می‌کند تا هم هدف شما از قربانی حیوان برآورده شود و هم گوشت ذبح شده، به دست نیازمندان واقعی (که دانش‌آموزان ساکن خوابگاه در مناطق دورافتاده و محروم هستند) برسد.

شما می‌توانید با اهدای وجه یک قربانی، مسئولیت خرید و ذبح آن را به جامعه یاوَری بسپارید تا در محل خوابگاه‌های دانش‌آموزی تحت پوشش، ذبح کرده و به عنوان وعده غذایی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. هزینه خرید یک قربانی (به طور متوسط) مبلغ 23/000/000 ریال می‌باشد.
شما می‌توانید حتی در صورت لزوم با پرداخت بخشی از هزینه خرید یک قربانی کامل در این امر نیک شریک شده و گامی در جهت حمایت از دانش‌آموزان بردارید.

اهدای قربانی به یک مدرسه شبانه‌روزی می‌تواند از سوء تغذیه دانش‌آموزان آن خوابگاه پیشگیری کرده و موجب ارتقای کیفیت تغذیه آنها شود.

بخش‌هایی از قربانی که در تغذیه خوابگاه‌های دانش‌آموزی قابل استفاده نیست با گوشت معاوضه شده و مصرف بهینه می‌گردد.