کمپین‌ها

جامعه یاوری فرهنگی، مدرسه‌سازی را نقطه پایان ماموریت خود تلقی نمی‌کند؛

بلکه در کنار مدرسه‌سازی در نقاط کم‌برخوردار کشور، مدرسه‌یاری و فعالیت­‌های جانبی مدرسه­‌سازی نیز در دستور کار جامعه یاوری فرهنگی قرار گرفته است.

به همین منظور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موسسه جامعه یاوری فرهنگی ایجاد و مدیریت کمپین‌های حمایتی برای دانش‌آموزان عزیزمان در مناطق کم‌برخوردار است.

فعالیت کمپین‌های جامعه یاوری فرهنگی به بخش‌های مشخصی تقسیم شده است تا بتوانیم هر ساله در تاریخی مشخص با اجرای آن هدف خود و یاوران عزیزمان را معطوف به آن سازیم. از همین رو شناخت هدف کمپین با اجرای هر ساله سبب می‌شود یاوران عزیزمان بتوانند قدرت انتخاب و برنامه‌ریزی داشته باشند و ما هم گزارش‌های مکتوب و آنلاینی را پس از اتمام بازه زمان اجرایی کمپین تقدیم حضورشان گردانیم.

هدف‌مندسازی کمک‌ها

این امر باعث می‌شود موضوعی مشخص، بازه زمانی تعریف شده را را به عنوان هدف در موسسه تعریف کنیم، تا ماحصل این اقدامات را به اقشار مشخصی، تخصیص دهیم.

به عبارت دیگر؛ اگرچه کمک به تحصیل دانش‌آموزان، در چارچوب خاصی جای ندارد و کمک به کودکان سرزمین عزیزمان ایران، در هر کسوت و عنوانی لازم است، اما محدود بودن منابع مالی سبب می‌شود تا به جای انجام اموراتی وسیع اما کم عمق، فعالیت موسسه در حوزه‌ای خاص اما با عمق زیاد انجام پذیرد.

دیجیتال مارکتینگ

در عصر امروز با ورود کامپیوتر به زندگی انسان‌ها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و هر روزه تاثیرات این دگرگونی‌ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می‌گردد. از همین رو نادیده گرفتن اهمیت رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتالی اشتباه بزرگی است.
به همین دلیل تلاش کردیم رسانه‌های اجتماعی فعال و جذابی را ایجاد و مدیریت کنیم تا یاوران عزیزمان از طریق آن بتوانند کمک‌های خود را به شکل آنلاین به دست دانش‌آموزان عزیزمان در مناطق کم‌برخوردار اهدا نمایند.