خط مشی یاوری

«جامعه یاوری فرهنگی» با مجموعه ای از اراده‌ها و توانمندی‌های انسان‌های خیر اندیش و دریا دل، با تکیه بر خرد جمعی و با این باور که جهل، منبع اصلی انواع فقر و محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و می‌بایست با تقویت و اشاعه تسهیلات آموزشی و آسایشی، آماده حرکت در جهت فقرزدایی شد و به تعبیری دیگر با این هدف که هیچ کودکی نباید بخاطر فقر مادی از تعلیم و تربیت باز ماند، در جهت خلق فرصت‌هایی برابر در راستای دستیابی به حقوق انکار ناپذیر آدمیان و آموزش و ارتقای دانش فرزندان این کشور و ایجاد آینده‌ای روشن، موارد زیر را در رأس خط مشی خود قرارداده است:

  1. ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی از طریق شناسایی و مکان یابی مناسب نقاط محروم برای اجرای پروژه‌های آموزشی
  2. ساخت فضای آموزشی، بهداشتی و آسایشی ضمن رعایت استانداردها، ضوابط و معیارهای ساخت
  3. ترویج و توسعه فرهنگ مهرورزی و عشق به نوع دوستی وکمک به گسترش و ارتقای کرامت انسانی
  4. جذب و افزایش حمایت‌های مالی افراد، نهادها مؤسسات و سازمان‌ها برای تقویت بنیه مالی موسسه
  5. تقویت رویکردهای انگیزشی دانش‌آموزان مناطق محروم در راستای اهداف آموزشی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تخصصی
  6. پرورش و ارتقا سطح مهارت و بینش دانش‌آموزان مناطق محروم با ایجاد زمینه و شرایط لازم برای کشف استعدادها، خلاقیت‌ها و ابتکار در آنها.

 

ahdaf6