بخش کتابخانه و اسناد

 

کتاب و کتابخوانی راهبردی استراتژیک برای ارتقای کیفیت آموزشی معلمان و دانش‌آموزان در حوزه‌های آموزشی و در چهارچوب برنامه‌های آموزش و پرورش بوده و همچنان اصلی انکار ناپذیر است. از سال‌ها پیش که سرعت ساخت مدرسه در جامعه یاوری فرهنگی پیشرفت قابل قبولی پیدا کرد، همواره مدیران موسسه اهداف پیش گفته را در راستای آموزش مبتنی بر کتابخانه دنبال نمودند. اجرای پراکنده طرح‌های مختلف کتاب و کتابخوانی به شکل کارگاه‌های آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته و مدارسی که توسط یاوران موسسه ساخته شده بود، تجربیات گرانسنگی را برای ما به دنبال داشت. حال وقت آن رسیده بود تا با تکیه بر دانش و الگوسازی‌های گوناگون از این تجربه‌ها و ظرفیت‌های موجود در اسناد بالادستی، همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور – راهکار 3-14 فصل 7 و بندهای 9، 11 و 23 فصل 2 و بند 23 فصل 2 و فصول 4 و 5 و 6 – یکپارچه سازی در این برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

مرداد ماه 1399 «بخش کتابخانه و اسناد جامعه یاوری فرهنگی» برای این مهم متولد شد.

  • طرح «شبکه سراسری کتابخانه‌های جامعه یاوری فرهنگی» مبتنی بر کتابخانه‌های پلتفرمی به عنوان موضوعی نو پدید در جهان.
  • طرح «زنگ کتابخانه» با دستور کار توانمندسازی و مهارت افزایی اجتماعی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی.
  • «کتابخانه‌های کلاسی» به همراه بسته‌های بازی‌های خلاق و آزمایشگاه‌های قابل اجرا در کلاس از جمله تولیدات محتوایی این بخش می‌باشد.

الزام به مستندسازی در هر سازمانی از ضروریات و اصلی ترین اصول ثبت و گزارش نویسی به منظور ارتقای آن سازمان تلقی می‌شود. به ویژه وقتی در حوزه‌های آموزشی که اصل فعالیت‌شان تولید محتوا و طراحی موضوعات آموزشی است این امر بسیار ویژه‌تر می‌نماید. یکی از کاربردهای مستندسازی رجوع به این اسناد و بازنگری در کارکردهای آن برای ارتقای سطح دانش در مجموعه منابع انسانی است. در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی چون کارکنان دانشی، مدیریت دانش و سازمان‌های دانشی به سرعت در حال ظهور هستند. در دنیای کنونی دیگر منابع طبیعی مانند نفت، گاز و کارخانه‌ها سرمایه اصلی کشورها و اقتصاد محسوب نمی‌شوند.

برای کنترل و هدایت دارایی‌های دانشی سازمان و تسهیل در به کارگیری این دارایی‌ها در جهت ارزش آفرینی برای سازمان‌ها، مفهوم مدیریت دانش مطرح می‌گردد. در مستندسازی از دیدگاه دانش هر تصمیم، رویداد و فعالیت موثر بر سازمان که در برگیرنده دانش آشکار و به ویژه دانش ضمنی سازمان است، ارزش مستندسازی دارد. از این رو و با استقرار برنامه یکپارچه کتابخانه و اسناد در این بخش، قسمت ارزش آفرین «مستندسازی» نیز به آن اضافه و فعالیت 38 ساله پیشین جامعه یاوری فرهنگی و راه‌های نرفته پیش رو بطور هم زمان برای این موسسه مستند خواهد شد.