مجموعه بیست مقاله متنوع و پربار از رُشحات قلم رقیق و دقیق یکی از چهره‌های فرهیخته.

پنج زمینه: عرفانی، ادبی، علمی، اجتماعی، تاریخی پرداخته است.

حضور و وجود ما در عرصه بی‌کران هستی همچون قطره‌ای است در گستره اقیانوسی یا حبابی ناچیز بر چهنه آن که ما را در این پدیداری نقشی نبوده و نیست. این موهبتی است که اراده حکیمانه آفرینش ارزانی ما داشته، آن هم با چند صباحی ماندگاری به نام زندگانی!

در امتداد این حضور زمانی و مکانی کوتاه زندگانی، به ما پاره‌ای استعداد و امکانات بالقوه مثبت و مفید داده شده است، مانند: عقل، اندیشه، تفکر، هوش، توانمندی‌های جسمی و روحی که خدا دادی است و در افراد مختلف متفاوت …

عواید حاصل از فروش این کتاب به ساخت مدرسه و ارتقای دانش دانش‌آموزان مناطق محروم اختصاص خواهد یافت.

نویسنده:  آقای دکتر عباس خالصی

 موضوع: عرفانی، ادبی، علمی، اجتماعی، تاریخی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *