شماره طرح 

نوع طرح

نام طرح 

بانی

استان 

منطقه 

روستا 

99

استثنایی

آموزشگاه استثنایی

دکتر محمد کاشانی 

خراسان رضوی

تربت جام

صالح آباد

105

استثنایی

آموزشگاه استثنائی باغچه بان

حکمت درخشانی(شرکت سوپا )

خراسان رضوی

بجستان

 

106


استثنایی

آموزشگاه استثنائی طلاکوب 

مشاوران حاج مصطفی طلاکوب

خراسان رضوی

کاشمر

فیض آباد

107


استثنایی

آموزشگاه استثنائی بردسکن دکتر حمید درخشانی


حکمت درخشانی(شرکت سوپا )


خراسان رضوی

کاشمر


فیض آباد

114


استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی باغچه بان 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان رضوی

خواف


118

استثنایی

مدرسه استثنائی استاد رسام عرب زاده

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان جنوبی

سرخس 


119

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی باغچه بان

دکتر محمد کاشانی 

خراسان رضوی

تربت جام

صالح آباد

125

استثنایی

آموزشگاه استثنائی عشق آباد 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان رضوی

مشهد

دستگردان

126

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی

آقای دکتر کرباسی زاده 

یزد

طبس


127

استثنایی

آموزشگاه استثنائی تایباد 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان رضوی

تایباد


128

استثنایی

آموزشگاه استثنائی 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان شمالی

جاجرم


129

استثنایی

آموزشگاه استثنائی سرایان 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان جنوبی

سرایان 


130

استثنایی

آموزشگاه استثنائی بشرویه 

آقای دکتر کرباسی زاده 

خراسان جنوبی

بشرویه 


142

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی امید 

خانواده فارسیان- بنیاد امید

خراسان رضوی

مشهد 

چناران 

143

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی

خانواده فارسیان

خراسان رضوی

مشهد 


145

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی  

آقای دکتر محمد کاشانی 

خراسان رضوی

سبزوار 

جوین 

146

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی سمیه 

آقای برات ا… ابراهیمی

خراسان رضوی

سبزوار 


147

استثنایی

خوابگاه شبانه روزی کودکان استثنائی یاسمن 

آقای لورن از فرانسه 

خراسان رضوی

سبزوار 


148

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی بانو عصمت مدرسه ای 

بانو عصمت مدرسه ای

خراسان رضوی

چناران 

سیدان 

151

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی سپاس 1

خانم مهین حصیبی

خراسان جنوبی

سرایان 

دوست آباد 

152

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی سپاس 2

خانم مهین حصیبی

خراسان جنوبی

بیرجند

نوغاب 

153

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی سپاس 3

خانم مهین حصیبی

خراسان رضوی

کاشمر 

خلیل آباد 

154

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی سپاس 4

خانم مهین حصیبی

خراسان رضوی

دره گز 

نوخندان 

164

استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی 

آقای عباس فیاضی ترشیزی

خراسان جنوبی

قائن 


167


استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی 

آقای حامد رضوی

خراسان رضوی

سبزوار

جغتای 

169


استثنایی

آموزشگاه کودکان استثنائی افسانه دبیری

آموزش و پرورش خراسان+ جامعه یاوری

خراسان جنوبی

بیرجند 

سربیشه 

289


استثنایی

تجهيزمدرسه استثنائی تدبير

جامعه ياوری

خراسان جنوبی

بيرجند


302


استثنایی

بازسازی و تجهیز مدارس استثنائی 

خانم دكتر محبي

خراسان جنوبی

قائن 464


استثنایی


مدرسه استثنایی سه کلاسه عثمان 

آقای قدرت اله امین الرعایا

خراسان رضوی

خواف

سنگان

465

استثنایی

مدرسه استثنایی سه کلاسه آقای حبیب مهدوی

آقای حامد ناظم رضوی

خراسان رضوی

مشهد

سرخس

466

استثنایی

مدرسه استثنایی سه کلاسه خانم سعیده شاه نظری

آقای حامد ناظم رضوی

خراسان رضوی

مشهد

چناران

468

استثنایی

سالن ورزشی پسرانه (آفرینش)استثنایی شماره 2

آقای کریم جعفرپیشه 

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *