شماره طرح 

نوع طرح

نام طرح 

بانی

استان 

منطقه 

روستا 

15

حمام

تکمیل حمام نعل گندر

جامعة یاوری- آقای غلامحسین شافعی 

خراسان جنوبی

قائن

نعل گندر

63

حمام

بازسازی حمام مهموئی 

دکترعلی اکبرجلالی

خراسان جنوبی

بیرجند

مهموئی

81

آبرسانی

آبرسانی اردوگاه پرورشی صاحب الزمان

آقای قاسم مفرح 

خراسان جنوبی

قائن

زول 

82

حمام

بازسازی حمام زنانه 

آقای دکتر علی اکبر جلالی 

خراسان جنوبی

بیرجند

مهموئی

88

حمام

بازسازی حمام وحسینیه 

اقای احمد جلالی 

خراسان جنوبی

بیرجند

میانرود

110

حمام

حمام

آقای دکتر حمید رخشانی

خراسان جنوبی

بیرجند

علی آباد

179

حمام

حمام خوابگاه گلچینی ساکا

آقای حامد رضوی 

خراسان جنوبی

قائن 

قومنجان 

182

حمام

ساخت حمام و بازسازی خوابگاه خضری

شادروان ایزد مهرمحبی تفرشی

خراسان جنوبی

قائن 

خضری

276

سرویس بهداشتی

سرويس بهداشتی ، ديوارکشی ومحوطه سازی علامه جعفری

آقای محمد نوروزی

خراسان جنوبی

قائن 

کرغند

278

سرویس بهداشتی

احداث سرويس بهداشتی و حمام محمد حسين رضوی يزدی

خانم رحيمی 

خراسان جنوبی

قائن 

رجينگ

301

حمام

حمام روستايي و سرویس بهداشتی خشکان

آقایان راد و ماهوتچیان

خراسان جنوبی

قائن 

خشکان 

310

حمام

حمام در خوابگاه دخترانه عقیله بنی هاشم 

خانم رستميان

خراسان جنوبی

قائن 


311

حمام

بازسازي حمام روستائي موسسه متحدان

آقاي مهدي متحدان

خراسان جنوبی

قائن 

كرغند

314

حمام

احداث حمام روستائي پارس 1  

شركت جي تي آي

خراسان جنوبی

قائن 

بُزن آباد

315

حمام

احداث حمام روستائي پارس 2

شركت جي تي آي

خراسان جنوبی

سده

چاه يوسف

320

حمام

احداث حمام روستائي پارس 3

جامعه ياوری

خراسان جنوبی

قائن 

خونيك سفلي

348

سرویس بهداشتی

سرويس بهداشتي و محوطه سازي (شادروان علي اكبر جواديان)

دكتر احمد جواديان

خراسان جنوبی

بيرجند

دهل كوه

349

حمام

بازسازی حمام روستایی

حاج آقا پور پاک 

خراسان جنوبی

قائن 

قومنجان

414

حمام

تکمیل حمام روستایی سلامت 

خانم نادره حسام 

خراسان جنوبی

قائن 

تیغدر

415

حمام

احداث حمام روستایی جاجينگ

حاج آقا پور پاک 

خراسان جنوبی

درمیان

جاجينگ 

424

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی و وضو خانه مسجد

حاج آقا پور پاک 

خراسان جنوبی

قائن 

قومنجان

425

حمام

احداث حمام و سرویس بهداشتی خوابگاه پسرانه تلاش

آقای امین الرعایا

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

سرایان

430

حمام

احداث حمام در خوابگاه پسرانه دهک 

موسسه خيريه متحدان

خراسان جنوبی

نهبندان

دهک

431

حمام

احداث حمام در خوابگاه دخترانه نمونه عفاف

موسسه خيريه متحدان

خراسان جنوبی

سربيشه


432

حمام

احداث حمام درخوابگاه پسرانه شهید رجایی

موسسه خيريه متحدان

خراسان جنوبی

بیرجند 

گازار

433

حمام

احداث حمام در خوابگاه پسرانه شهید بهشتی 

آقاي حسن ماهوتچيان

خراسان جنوبی

فردوس


434

حمام

احداث حمام در خوابگاه پسرانه لامع

خانواده رشيدي

خراسان جنوبی

درمیان


435

حمام

احداث حمام در خوابگاه پسرانه ذوالفنون

بنياد تعاون و رفاه امام جعفرصادق

خراسان جنوبی

قائن 


436

حمام

احداث حمام در خوابگاه دخترانه کرامت 

عبدخدا( حسين صرافپور)

خراسان جنوبی

سرایان


437

حمام

احداث حمام در خوابگاه پسرانه توحید

خانم قندهاري

خراسان جنوبی

فردوس


438

حمام

احداث حمام در خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

خانواده رئيس دانا

خراسان جنوبی

درمیان

اسدیه

442

حمام

احداث حمام در خوابگاه شبانه روزي تقوي نوشا

آقاي عباس حيدري منفرد

خراسان جنوبی

بيرجند


444

حمام

احداث حمام در خوابگاه دانش آموزي ابن حسام 

موسسه خيريه متحدان

خراسان جنوبی

بیرجند 

دهل كوه 

448

سرویس بهداشتی

ديواركشي- محوطه سازي و سرويس بهداشتي پروين دخت عطری

دكتر مرتضي عطري

خراسان جنوبی

بیرجند

حاجي آباد

461

حمام

احداث حمام دانش آموزی( دردبیرستان پیامبراعظم)

مهندس همايون مددي

خراسان رضوی

خواف

خواف

551

سرویس بهداشتی

ديواركشي و محوطه سازي و سرويس بهداشتي

آقاي مهندس سعيد اخوان

درميان

هندوالان

مهرجان

552

سرویس بهداشتی

ديواركشي و محوطه سازي و سرويس بهداشتي

آقاي سيد كاظم سعيدي نژاد

بيرجند

شمس آباد 

سعيد

554

سرویس بهداشتی

ديواركشي و محوطه سازي و سرويس بهداشتي

آقاي مهندس علي عرب زاده 

درميان

سرو

ستاره 

555

سرویس بهداشتی

ديواركشي و محوطه سازي و سرويس بهداشتي زنده ياد علي رهشناس

خانم ها سيما و نينا رهشناس

خراسان جنوبی

نهبندان

سهل آباد

557

سرویس بهداشتی

ديواركشي و محوطه سازي و سرويس بهداشتي

خانم سحر صادقي

قائن 

فيروز آباد

كوشان

565

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی مدرسه پاشا(پارسا)

مهدی متحدان

خراسان جنوبی

سرایان

مصعبی

575

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در دبیرستان طالقانی(بصیرت 2)

سید علیرضا بصیری

خراسان جنوبی

سربیشه

سربیشه

616

حمام

احداث حمام در خوابگاه آمنه سربیشه(زمزم)

محمدباقر فرجی تبریزی

خراسان جنوبی

سربیشه

مود

617

سرویس بهداشتی

مشارکت در دیوار کشی و ساخت سرویس بهداشتی مدرسه راه نور چنشت(راه نور)

محمود کریمی ( خانم امامی )

خراسان جنوبی

سربیشه

چنشت

618

سرویس بهداشتی

مشارکت در ساخت سرویس بهداشتی و آبخوری مدرسه خوانشرف نهبندان(شیربندی)

رقیه امامی

خراسان جنوبی

نهبندان

خوانشرف

636

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در مدرسه هاشمی نژاد(سیدجلال هاشمی نژاد)

پرویز هاشمی نژاد

خراسان جنوبی

سرایان

آیسک

642

حمام

بازسازی حمام عمومی روستایی

کریم جعفر پیشه

خراسان جنوبی

 

بیرجند

بهدان

645

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در مدرسه

حامد ناظم رضوی

خراسان جنوبی سرایان

سرایان

646

حمام

احداث حمام در مدرسه برهان

کریم جعفر پیشه

خراسان جنوبی قاین

قاین

647

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در مدرسه آیین مهر موردستان

کریم جعفر پیشه

خراسان جنوبی بشرویه

موردستان

648

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در مدرسه چاه غیاث

کریم جعفر پیشه

خراسان جنوبی بشرویه

چاه غیاث

703

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی و محوطه سازی در مدرسه حضرت زهرا (س)

حسین حریری

خراسان رضوی خواف

علی آباد بالا

704

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی در دبستان مقداد(مقداد)

جامعه یاوری فرهنگی

خراسان رضوی خواف

بندیوان

722

سرویس بهداشتی

احداث سرویس بهداشتی 6 چشمه در مدرسه فاطیما(فاطیما)

داوود رضایی

خراسان رضوی مشهد

شاندیز

761

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی  مدرسه روستای زنگویی سرایان

حسن صالحی مقدم

خراسان جنوبی سرایان

زنگویی

762

سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی مدرسه طاهر آباد فردوس

حسن صالحی مقدم

خراسان جنوبی فردوس

طاهرآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *