شماره طرح 

نوع طرح

نام طرح 

بانی

استان 

منطقه 

روستا 

98

مرکز تربیتی

مرکز تربیتی فرهنگی شهید باهنر

شرکت کارتن مشهد 

خراسان جنوبی

سرخس 


101

مرکز تربیتی

مرکز تربیتی فرهنگی نرجس

آقای حکمت صالحی 

خراسان جنوبی

نهبندان


166

کانون فرهنگی

کانون فرهنگی خوسف  

بانو عصمت مدرسه ای

خراسان جنوبی

بیرجند 

خوسف 

764

پارک

پارک مرحوم  حاج حسین امین الرعایا

قدرت الله امین الرعایا

اصفهان

کوهپایه

جزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *