بنام ياور ياوران

گزارش سفر گروهي جامعة ياوري به استان خراسان جنوبي
آذرماه 1386

 همسفران :
آقايان : فرزاد بهرامي پناه – احمد جواديان- همايون حاجي خاني- اصغرحيدري منفرد- ميرابراهيم سيد مدقالچي – بهروز فارسي- حسن ماهوتچيان اصل- همايون مددي – عبدالله مقدم – سيد محمد جعفر مرعشي – علي نصرت راد  

خانمها : زينب آذرمند- فاطمه النگ- مليحه تنباكوچي- عاطفه جواديان- فيروزه رضا زاده صابر- نينا رهشناس- شهلا رحيمي- شكوه زاويه- طيبه طلاكوب – نيره اعظم طلاكوب – سپيده كاشاني – سمين ماهوتچيان- مهتاب محبي تفرشي

    با دعوت از بانيان محترم پروژه هاي آمادة افتتاح و ياوراني كه جديداً به جامعة ياوري پيوسته و يا در شرف آشنايي با جامعة ياوري مي باشند  تمهيدات لازم براي همسفري 26 نفر از ياوران فراهم گرديد كه بدليل لغو يكي از پروازها تعداد 3 نفر از ياوران از همراهي بازمانده و بيست نفر از همراهان در معيت مسئولين آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي به سفر خود ادامه دادند .

شروع سفر :
    بنا به دعوت جامعة خيرين مدرسه ساز استان خراسان جنوبي آقايان اصغر حيدري منفرد و حسن ماهوتچيان روزهاي پنجشنبه و جمعه ( اول و دوم آذرماه ) در همايش سراسري جامعة خيرين مدرسه ساز كشور در شهر مقدس مشهد حضور داشته و سپس با عزيمت به بيرجند به جمع ساير ياوران ملحق گرديدند. سفر گروهي نيز از روز شنبه 3/9/86 با حضور ياوران در فرودگاه مهرآباد تهران و عزيمت به بيرجند با پرواز 212 ايران اير آغاز شد ، كه بدليل نقص فني هواپيما شروع سفر با حدود يكساعت تأخير انجام گرديد .

♦ پنجشنبه 1/9/86 
   ساعت13:00-8:00      شركت در همايش سراسري جامعة خيرين   مدرسه سازكشور
 
♦ جمعه     2/9/86    
ساعت12:00-8:00    ادامة همايش و شركت در جلسة سخنراني نمايندگان استانها كه نماينده جامعة ياوري (آقاي اصغر حيدري منفرد) بطور مستقل دعوت و ضمن سخنراني خود بطورفراگير به معرفي جامعة ياوري فرهنگي پرداخته و هدف جامعة ياوري را بسط و توسعه و تعميم تفكر خيرانديشي و خدمت به همنوع بدون اتكاء به شخص خير عنوان نمودند و مصداق آنرا ادامه راه ياوري و مدرسه سازي بعد از فوت مؤسس آن آقاي مجتبي كاشاني دانستند
    ايشان همچنين توضيح دادند كه جامعة ياوري محدود به يك استان نبوده و فراگير مي باشد .
ساعت 13:45    حركت به سمت نيشابور و ميان جلگه جهت بازديد از خوابگاه در حال احداث گلبو
ساعت16:15-15:45   بازديد از خوابگاه شبانه روزي گلبو به مساحت 480 مترمربع كه فونداسيون و اسكلت آن با پيش بيني دو طبقه ساختمان احداث گرديده است . كيفيت اجرائي كار نسبتاً خوب بوده و عمليات اجرائي در مرحله اتمام ديوارچيني تا زير سقف متوقف مانده است . آرماتور بندي شناژهاي قائم اجرا گرديده ، لكن قالب بندي و بتن ريزي نشده است . مصالح مصرف شده بنا به اظهار آقاي احمدي مسئول كارپردازي آموزش و پرورش منطقه شامل 77 تن سيمان ، 67 تن ميلگرد و يكصد هزار قالب آجر اعلام گرديد كه بنظر ميرسد با واقعيت تطبيق نداشته باشد . در خصوص كيفيت اجرا و ايرادات و نواقص كارهاي اجرائي بحث و بررسي گرديد . كل هزينة انجام شده 31 ميليون تومان اعلام گرديد كه از آن مبلغ 15 ميليون تومان توسط جامعة ياوري پرداخت شده است . هزينه نهائي پروژه 96 ميليون تومان اعلام گرديد كه حدود 50٪ نسبت به پروژه هاي مشابه اجرا شده افزايش نشان ميدهد . مقررشد در صورت عدم راه اندازي و تكميل و تحويل بموقع پروژه مراتب به اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان رضوي منعكس گردد.
ساعت18:00-17:30    بازديد از خوابگاه شبانه روزي پسرانة خضري و دشت بياض كه داراي ساختمان كلنگي غير قابل بازسازي ( بدليل واقع شدن در روي گسل زلزله ) بوده و تجهيز آن توسط آقاي مهندس علي نصرت راد تقبل گرديده بود . وسايل خريداري شده شامل 2 عدد فريزر و يكعدد بخاري و دو سري كمد 20 تائي و تعدادي تختخواب مي باشد كه منظور نهائي باني تأمين نگرديده است. مديرمدرسه تقاضاي مقادير ديگري تجهيزات آشپزخانه نظیر پلوپز و كباب پز داشت كه مقرر شد با مسئولين در ميان گذاشته شود .
ساعت 22:30    ورود به بيرجند و اقامت در خانة معلم بيرجند

♦ روز شنبه 3/9/86
ساعت 8:30- 7    حضور در فرودگاه بيرجند و استقبال از خيرين و تشكيل جلسه معارفه و حركت به سمت منطقة خوسف با دو دستگاه ميني بوس

ساعت 11:00- 9:30    افتتاح مدرسة‌ راهنمائي 2+3 كلاسة شهيد شجاع تقي آباد ( طرح شماره 328 جامعة ياوري)كه باني آن آقاي ميرابراهيم سيد مدقالچي مي باشد .
روستا داراي 120 خانوار با حدود 420 نفر جمعيت و100 نفر دانش آموز است .
مساحت زيربنا198مترمربع مدرسه باضافة 14 مترمربع سرويس بهداشتي بوده و فاقد ديواركشي و محوطه سازي مي باشد. كيفيت اجرائي نما ضعيف و نازك كاري داخل نسبتاً‌ خوب تشخيص داده شد . مدرسه عملاً‌ بصورت مختلط در دو شيفت مورد استفاده قرار ميگيرد . روستائيان تقاضاي حصاركشي و محوطه سازي وايجاد ورزشگاه داشتند كه اعلام گرديد حصاركشي و محوطه سازي توسط سازمان توسعه و تجهيز مدارس اجرا خواهد شد . باني محترم نيز ايجاد ورزشگاه جهت دانش آموزان در محوطة كنار مدرسه را تقبل فرمودند .
ساعت 12:00- 11:35   بازديد از مدرسه دو كلاسة سيدان به مساحت 90 مترمربع با سرويس بهداشتي به مساحت 14 متر مربع كه درحال سفتكاري و ديوارچيني مي باشد .
روستا داراي 25 خانوار بوده كه عموماً محروم و بي بضاعت مي باشند ، لكن با اهداي ماحضرخود استقبال شايسته اي بعمل آوردند . مديرمدرسه و پيمانكار تعهد نمودند مدرسه حداكثر تا پايان سال جاري تكميل و تحويل گردد .
ساعت 13:15-12:30    بازديد از مدرسة راهنمائي 2+3 كلاسة دهل كوه به مساحت 205 مترمربع در مرحلة نهائي بوده و محتملاً تا پايان آذرماه آمادة افتتاح خواهد بود .ديواركشي اطراف پروژه خاتمه يافته ، لكن سرويس بهداشتي و محوطه سازي مدرسه شروع نشده است . باني محترم جناب آقاي دكتر احمد جواديان رضايت خود را از كيفيت و پيشرفت پروژه اعلام داشتند .
                             اهالي از كمبود آب شرب كه در حال حاضر براي كل روستا با تانكر حمل و تخليه ميشود گله مند بودند و تقاضا داشتند يكباب دبستان نيز دركنار اين مجموعه احداث گردد .
ساعت 15:45-15:15      افتتاح سالن سلف سرويس متحدان واقع در شهر قائن كه جهت استفادة دانش آموزان دبيرستان وپيش دانشگاهي شماره 19 خيامي توسط باني محترم جناب آقاي مهدي متحدان احداث گرديده است . نماسازي سالن انجام نشده است و از دو باب انباري مجاور سالن بدليل نياز جهت خوابگاه شبانه روزي دانش آموزان استفاده مي گردد. جناب آقاي شوشتري مديرلايق دلسوز ومحترم دبيرستان نياز مبرم دبيرستان را احداث خوابگاه در زمين مجاور و همچنين ياري و مساعدت جامعة‌ ياوري جهت تأمين مايحتاج و كلاسهاي تقويتي دانش آموزان اعلام فرمودند .
ساعت 16:00-15:30     صرف ناهار در محل سلف سرويس متحدان با دانش آموزان ، غذا با كيفيت بسيار خوب و تميز تهيه شده بود . از موارد قابل توجه تفكيك و استفادة بهينه از غذاهاي اضافي و تفكيك زباله هاي قابل بازيافت و همچنين شستشوي ظروف شخصي توسط خود دانش آموزان را ميتوان نام برد .
ساعت 16:45- 16:00    افتتاح سالن چند منظورة آزادگان بمساحت 145 متر مربع كه باني محترم آن خانوادة معزز مددي مي باشند . نماي ساختمان آجري و قسمت داخلي سنگ پلاك و گچ و كفسازي آن با موزائيك مي باشد . احداث سن و نصب درب دوم اضطراري از موارد شاخص سالن ميباشد. پذيرائي خيلي تميز و خودماني بعمل آمد و كيك مخصوصي كه به مناسبت افتتاح مدرسه تهيه شده بود ، برش و توزيع گرديد . طبق اظهار جناب آقاي ميرنظامي مدير لايق و دلسوز مدرسه مبلغ 257 ميليون ريال جهت احداث سالن هزينه شده است كه فقط مبلغ 180 ميليون ريال آن قبلاً تأمين شده است .
                            باني محترم جناب آقاي مددي تأمين نصف هزينه هاي اضافي(مبلغ /40.000.000 ريال ) و همچنين هزينة تجهيز داخل سالن را تقبل فرمودند .
ساعت 18:45-18:15    افتتاح مدرسه 4 كلاسه شهيد اصيل(توسعه ) شهرستان سرايان بمساحت 170 مترمربع كه مشتمل بر4 كلاس درس و راهرو مي باشد . از دو كلاس آن بعنوان خوابگاه شبانه روزي استفاده ميگردد . توسعه مدرسه با كيفيت اجرائي بسيار خوب در كمترين زمان ممكن (64 روز) ساخته و تحويل گرديده و مورد بهره برداري قرار گرفته است كه جناب آقاي محمد مهدي عظيمي رياست محترم ادارة آموزش و پرورش منطقة سرايان ضمن تقدير از باني محترم احداث خوابگاه شبانه روزي براي دانش آموزان را بزرگترين دغدغه و نياز منطقه عنوان و اعلام داشتند كه مبلغ يكصد ميليون ريال كمكهاي مردمي تأمين گرديده و درصورت ابراز تمايل هريك از بانيان با پرداخت حداكثر مبلغ /250.000.000 ريال خوابگاه ساخته خواهد شد كه زمين آن تحويل گرديده و آمادة احداث بنا مي باشد.
ساعت 19:30- 19:15    ملاقات با اهالي و اعضاي شوراي روستاي كرغند جهت بررسي نيازهاي آنان كه بدليل توقع و  تسّري  بيش  از  اندازه و درخواست روحاني روستا (ساخت بيت العلما) از افتتاح حمام بازسازي شدة روستا توسط باني محترم جناب آقاي مهدي متحدان نيز صرفنظر گرديد .
ساعت 20:00-19:40    بازديد از مدرسة احداث شده گزنشك ( طرح شماره 168 جامعة ياوري ) كه باني آن سركار خانم طيبة طلاكوب مي باشد . با توجه به شيب محوطة مدرسه و امكان سقوط يا برخورد دانش آموزان با وسائط نقليه عبوري و همچنين حفاظت از مدرسه باني محترم ديواركشي و حصاربندي آنرا تقبل فرمودند .
ساعت 21:30-20:30    بازديد از آزمايشگاه در دست احداث دبيرستان و پيش دانشگاهي نمونة فدك كه فونداسيون آن با پيش بيني سه طبقه ساختمان احداث گرديده و اسكلت فلزي آن دردست جوشكاري و ساخت مي باشد . مساحت آزمايشگاه بالغ بر220مترمربع خواهد بود كه در دو طبقه اجرا ميشود . بانوان همسفر از خوابگاههاي دانش آموزان دختر بازديد و مراتب تحسين خود را از نظم و ترتيب و تميزي خوابگاهها ابراز داشتند
ساعت 23:30-22:00    بازديد و حضور در مقبرة بوذرجمهر قائني واقع در شرق شهر قائن و صرف شام با مسئولين محترم آموزش و پرورش شهرستان

♦ روز يكشنبه 4/9/86
ساعت 7:00-5:30    بازديد از حمام روستائي دردست احداث در روستاي بزن آباد قائن كه سفتكاري و كاشيكاري آن خاتمه يافته و آمادة اجراي نما و تكميل نازك كاري مي باشد . ديواركشي اطراف نيز در سه جبهه انجام شده است ولي محوطه سازي نگرديده است . مساحت حمام حدود 30 و محوطه حدود 250 مترمربع و نوع سوخت حمام خورشيدي ميباشد. كيفيت اجرائي نسبتاً‌ ضعيف تشخيص داده شد .
ساعت 7:30-7:15    بازديد از حمام نيمه تمام روستاي خرم آباد واقع در دو كيلومتري روستاي بزن آباد كه قبلاً توسط اهالي روستا ساخته شده و سفتكاري آن خاتمه يافته و نياز به تعميرات و نازك كاري دارد . جهت تكميل حمام قول مساعدت داده شد .
ساعت 8:30-8:00    بازديد از حمام روستائي در دست اجراي روستاي خونيك سفلي كه بصورت اماني توسط آقاي خطيب پور در دست اجرا بوده و سفتكاري و كاشيكاري آن با كيفيت نسبتاً خوب خاتمه يافته است . دستورات لازم جهت اجراي نما و تغييرات لازمه داده شد و مقرر شد نما با آجر سه سانتي و نبش ها با آجر فيروزه اي اجرا شود . همچنين اجراي ديواركشي ومحوطه سازي آن افزوده گرديد.
ساعت 11:00- 10:00    بازديد و افتتاح مدرسه بازسازي شده 2+4 كلاسه واقع در كنار خوابگاه مهموئي كه مساحت آن حدود 260 متر مربع و اسكلت آن فلزي با طاق ضربي و نماي آجري ميباشد  مدرسه داراي سالن اجتماعات به مساحت تقريبي80 مترمربع ميباشد و كيفيت بازسازي آن مورد تقديرقرارگرفت. دانش آموزان طي مراسم پرشوري از بانوي خيرانديش ( افسانه دبيري ) تجليل نمودند .
ساعت 11:30- 11:00    افتتاح خوابگاه شبانه روزي افسانه دبيري به مساحت تقريبي 480 مترمربع با نماي آجري و سقف تيرچه بلوك كه با كيفيت اجرائي بسيار خوب توسط پيمانكار دلسوز و محترم جناب آقاي پري پور ساخته شده است . ديوار و حصار كشي اطراف خوابگاه و مدرسة بازسازي شده  جهت الحاق نمودن اين پروژه به مجتمع آموزشي افسانه دبيري در حال احداث مي باشد.
ساعت 13:00- 12:00    بازديد از پروژه سالن چند منظوره و حمام در دست احداث در روستاي چاه يوسف كه جمعيت آن حدود 200 نفر ( 50 خانوار ) ميباشد .
                               مساحت حمام حدود 35 مترمربع و سالن چند منظوره حدود 147مترمربع مي باشد. اسكلت فلزي سالن و سفتكاري حمام خاتمه يافته است . كيفيت اجرائي ضعيف اعلام و ايرادات و نواقص اجرائي گوشزد گرديد . همچنين مقررشد محوطه سازي و جدول گذاري اطراف حمام بنحو احسن انجام گيرد.
ساعت 14:00-13:00    بازديد از ديواركشي اطراف دبستان سه كلاسة مجتبي كاشاني در روستاي علي آباد لوله كه ديواركشي خاتمه يافته ولي حفاظ توري آن نصب نگرديده است .
                               دانش آموزان با ابراز احساسات پرشور خود از بازديد كنندگان استقبال نمودند و هدايائي توسط خانم سپيده كاشاني بين دانش آموزان توزيع گرديد .
ساعت 14:30-14:00    كلنگ زني جهت احداث سالن چند منظوره در محوطة دبستان دخترانة امام زين العابدين ( دبستان پسرانة محبت خواه ) به نيابت از طرف باني محترم جناب آقاي حامد ناظم رضوي بمساحت حدود 120 مترمربع كه مورد استفادة‌ حدود 420 دانش آموزان دختر و پسر قرار خواهد گرفت .
ساعت 15:00    حضور در فرودگاه بيرجند و مراجعت به تهران با پرواز شماره 217     ايران اير با حدود دو و نيم ساعت تأخير پرواز .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *